Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten van Praktijk Femina.

1. Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een behandeling of coaching traject geschiedt na telefonische aanmelding of via het e-mail adres vermeld op de website. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een behandeling of een coaching traject geheel voor eigen risico is. Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling of coaching traject. Praktijk Femina is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

2. Gezondheid

Een regressie consult, een healing of coaching traject is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een mooie aanvulling. Er worden geen medische diagnoses gesteld. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. Ik ga een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is. Natuurlijk is het doel om het effect van het consult te maximaliseren.

3. Deelname

De minimale leeftijd voor de deelname aan een consult is 16 jaar.

4. Geheimhouding

Praktijk Femina zal nooit zonder uw toestemming besproken informatie doorgeven aan derden. Dit geldt tevens voor uw NAW-gegevens.

5. Betaling

Alle behandelingen die uitgevoerd worden dienen contant afgerekend te worden. Bij betalingsachterstand is Praktijk Femina gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6. Annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de afspraak, is Praktijk Femina gerechtigd om €10 annuleringskosten in rekening te brengen.